Cleansing 

A healthy lipid barrier is crucial for a healthy stratum corneum and the entire epidermis. When the barrier is severely compromised, the skin's natural biological processes are activated in response.

Continuous damage to the stratum corneum caused by a surfactant with excessive fatty acid extraction can eventually cause barrier damage, dryness and irritation.

The structural integrity of the stratum corneum is provided by the corneocyte bricks, while other features such as water transport, barrier properties, and the ability to absorb and relax stress are regulated by intercellular lipids.

Since maintaining the structure of the stratum corneum requires certain ratios of ceramides to fatty acids and to cholesterol, lack of one of the components can lead to defects in the lipid bilayer and its subsequent destabilization. The latest research confirms that fatty acids are the most susceptible to removal by surfactants, which suggests that the key task and strategy for cleaning products should be to replenish lost lipids, including stearic acid, in order to maintain a healthy skin barrier.

Recovery Cleansing Oil  

0%

Description 

RECOVERY CLEANSING OIL

is designed to minimize damage to lipids during cleansing and support regenerative and protective processes.

The formulation is based on light shea butter rich in stearic acid, the role of which is to minimize lipid damage and supplement the stratum corneum with fatty acids. In addition, squalane contained in the product provides softening and occlusive properties, reducing water loss, thus protecting the epidermal barrier and preventing its damage.

RECOVERY CLEANSING OIL contains the Xanthohumol complex, which supports the antioxidant protection of epidermal cells and alleviates the symptoms of inflammation.

0%

Indications: 

• sensitive, overactive skin,

• dry, atopic skin,

• vascular skin with symptoms resembling rosacea,

• oily skin with symptoms of dehydration.

0%

Active ingredients: 

Xanthohumol complex

Shea butter ester

Palmitic, stearic, oleic acid

Squalane

Prime Mist 

0%

Description 

PRIME MIST is the second, indispensable element of skin cleansing, regulating the functioning of the skin barrier.

The regeneration of the skin barrier and the antimicrobial response is directly related to the acidic pH of the skin surface.

Inflammatory skin diseases, dryness, accelerated ageing and itching of the skin can show an increased pH level. These medical conditions can be significantly improved by applying the acidifying PRIME MIST mist.

The formulation of the PRIME MIST mist is based on two polyhydroxy acids: lactobionic acid and gluconolactone, which have a very high ability to absorb moisture from the environment, thus strongly enhancing the skin. Applied PHAs strengthen the function of the epidermal barrier and support the process of cell renewal. Additionally, the mist is enriched with niacinamide, which has soothing and sebo-regulating properties.

0%

Indications: 

• sensitive, overactive skin,

• dry, atopic skin,

• vascular skin with symptoms similar to rosacea,

• oily skin with symptoms of dehydration.

0%

Active ingredients:  

Lactobionic acid

Gluconolactone

Nacinamide

BALANCING CLEANSING GEL 

0%

Description 

A cleansing gel with azelaic acid, lactobionic acid, and Relipidium™. Impurities, excess sebum, and makeup are all removed by the formula. Azelaic and lactobionic acids remove dead epidermal cells gradually, while the Relipidium™ complex maintains the proper skin microbiome. It increases lipid synthesis to improve and maintain the epidermal barrier’s integrity.
The Balancing Cleansing Gel is especially beneficial for normal, normal/oily, and acne-prone skin.
0%

Indications: 

• oily, combination skin
• acne and rosacea lesions on oily skin
• Smoker’s skin, discolored skin
• skin discolored due to post-inflammatory, solar, or hormonal factors

0%

Active ingredients:  

lactobionic acid 1%
• azelaic acid 1%
• 2% TM relipidium
• oak bark extract 3%

Pielęgnacja domowa

Oczyszczanie

Zdrowa bariera lipidowa ma kluczowe znaczenie dla zdrowej warstwy rogowej i całego naskórka. Kiedy bariera zostaje poważnie naruszona, w odpowiedzi aktywowane są naturalne procesy biologiczne skóry.

Ciągłe uszkodzenie warstwy rogowej wywołane przez środek powierzchniowo czynny z nadmierną ekstrakcją kwasów tłuszczowych może ostatecznie spowodować uszkodzenie bariery, suchość i podrażnienie.
Integralność strukturalna warstwy rogowej jest zapewniana przez cegły korneocytów, natomiast inne właściwości takie jak transport wody, właściwości barierowe oraz zdolność do przyjmowania i relaksowania stresu są regulowane przez lipidy międzykomórkowe.

Ponieważ utrzymanie struktury warstwy rogowej wymaga określonych stosunków ceramidów do kwasów tłuszczowych i do cholesterolu, usunięcie jednego ze składników może prowadzić do wad w dwuwarstwie lipidowej i jej późniejszej destabilizacji.
Najnowsze badania potwierdzają, że najbardziej podatne na usuwanie przez środki powierzchniowo czynne są kwasy tłuszczowe co sugeruje, że kluczowym zadaniem i strategią dla środków czyszczących powinno być uzupełnianie utraconych lipidów w tym kwasu stearynowego w celu zachowania zdrowej bariery skórnej. 

Recovery Cleansing Oil

RECOVERY CLEANSING OIL ma za zadanie minimalizować uszkodzenia lipidów podczas oczyszczania oraz wspomagać procesy regeneracyjne i ochronne.
Formulacja oparta o lekkie masło shea bogate w kwas stearynowy, którego rolą jest minimalizowanie uszkodzenia lipidów i uzupełnienie warstwy rogowej w kwasy tłuszczowe. Dodatkowo zawarty w produkcie skwalan zapewnia właściwości zmiękczające i okluzyjne zapewniając zmniejszenie utraty wody tym samym ochrania barierę naskórkową i zapobiega jej uszkodzeniom.
RECOVERY CLEANSING OIL zawiera kompleks Ksantohumolu, który wspomaga ochronę antyoksydacyjną komórek naskórka oraz łagodzi objawy zapalenia.

Wskazania:

– skóra wrażliwa, nadreaktywna,
– skóra sucha, atopowa,
– skóra naczyniowa z objawami o charakterze trądziku różowatego,
– skóra tłusta o symptomach odwodnienia.

Składniki aktywne:

– kompleks Ksantohumolu,
– ester masła shea,
– kwas palmitynowy, stearynowy, oleinowy,
– skwalan

Prime Mist

PRIME MIST stanowi drugi, nieodzowny element oczyszczania skóry regulujący funkcjonowanie bariery skórnej.
Regeneracja bariery skórnej oraz odpowiedź przeciwdrobnoustrojowa jest bezpośrednio związana z kwaśnym charakterem pH powierzchni skóry.
Schorzenia zapalne skóry, suchość, przyśpieszone starzenie i świąd wykazują podwyższone pH skóry. Te schorzenia i warunki można znacznie poprawić poprzez miejscowe stosowanie zakwaszającej mgiełki PRIME MIST.
Formulacja mgiełki PRIME MIST oparta jest o dwa poligydroksykwasy: kwas laktobionowy i glukonolakton, które posiadają bardzo duże zdolności pochłaniania wilgoci z otoczenia tym samym silnie nawilżając skórę. Kwasy PHA stosowane miejscowo wzmacniają czynność bariery naskórkowej oraz wspomagają proces odnowy komórkowej. Dodatkowo mgiełka wzbogacona o niacynamid, który wykazuje właściwości łagodzące i seboregulujące.

Wskazania:

– skóra wrażliwa, nadreaktywna,
– skóra sucha, atopowa,
– skóra naczyniowa z objawami o charakterze trądziku różowatego,
– skóra tłusta o symptomach odwodnienia.

Składniki aktywne:

– kwas laktobionowy,
– glukonolakton,
– niacynamid

LF Master

Specjalistyczne serum wykorzystujące potencjał laktoferyny jako białka o znanym i udokumentowanym działaniu.
Laktoferyna posiada wielokierunkowe działanie przeciwstarzeniowe, protekcyjne i regulujące. Wpływa na stabilizację i przywrócenie równowagi prawidłowego mikrobiomu skóry oraz stymuluje procesy naprawcze. Wzbogacenie formuły o kondycjonujący kompleks aminokwasów i złoto koloidalne wzmacnia właściwości regeneracyjne oraz zwiększa zdolność zatrzymywania wody w skórze, stwarzając optymalne warunki do jej prawidłowego funkcjonowania i zachowania zdrowego wyglądu.

LF MASTER stanowi doskonałe uzupełnienie zabiegów z zakresu kosmetologii. Połączenie laktoferyny i kompleksu Ksantohumolu w zabiegach profesjonalnych PRO XN stanowi wzajemne dopełnienie ich działania poprzez wsparcie różnych mechanizmów dermonaprawczych.

Wskazania:

– łagodzenie zmian o charakterze trądziku pospolitego
– normalizacja procesów regeneracji uszkodzonego naskórka

Składniki aktywne:

– laktoferyna
– kompleks aminokwasów
– złoto koloidalne